Z wielką przyjemnością informujemy, że decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 26 lutego 2018 roku, projekt zajęć pozalekcyjnych pn. "Inny wymiar logistyki - transport" otrzymał dofinansowanie w kwocie 6.000,00. Koordynatorami i autorami projektu są: Alicja Jaśkowiak i Agnieszka Bubczyk. Zajęcia  pozalekcyjne będą trwały od 1 marca do 30 listopada 2018 roku. 

 

Celem projektu jest zmiana punktu widzenia ucznia na procesy z zakresu TS (transportu i spedycji), współuczestniczenie w ich przebiegu, ukazanie szans rozwoju, wskazanie własnego miejsca na rynku pracy.  W ramach projektu planujemy zorganizować:

- wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw transportowych, lokalnych i spoza terenu powiatu nakielskiego;

- I Powiatowy Turniej Wiedzy o Logistyce, Magazynowaniu, Dystrybucji i Spedycji – pod patronatem Starosty Nakielskiego;

- spotkania z praktykami z branży transportowo - spedycyjnej na terenie szkoły i w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej;

- udział w 2 Międzynarodowych Targach Transportu Spedycji i Techniki w Warszawie;

- przegląd rozwiązań transportowych w przewozie ładunków ponadgabarytowych i niebezpiecznych;

- sposoby i technologie rozliczania czasu pracy kierowcy;

- spotkania uczniów lokalnych szkół gimnazjalnych z praktykami i ekspertami w dziedzinie transportowo spedycyjnej.