Wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia na aktualny rok szkolny znajdziecie w załącznikach:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Tabela uszczerbków

Oferta z wariantami  Ergo-Hestia