Zarząd Powiatu Nakielskiego przyznał Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dofinansowania do projektów realizowanych w 2016 roku:

1) „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH”  - „100 rocznicę obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego czas zacząć” - kwota przyznanego dofinansowania 2.314,00.

 

Dnia 20 grudnia 2016r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie zorganizowało  wieczornice podsumowującą  projekt  „100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego czas zacząć”, którego celem było kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim i przygotowanie folderu o miejscach pamięci narodowej związanych z tym powstaniem.

 

W uroczystości uczestniczyli: zaproszeni goście - Artur Michalak-burmistrz Szubina, Ignacy Pogodziński – radny Powiatu Nakielskiego, Maria Nowacka-prezes koła Towarzystwa  PPW 1918/1919 w Mroczy, Elżbieta Nowicka- dyrektor ZSP Szubin, Kamila Czechowska-dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej, Renata Przybylska-doradca zawodowy OHP Bydgoszcz, ks. Dziekan Tadeusz Lesiński, Ryszard Adamczewski  bratanek powstańca wielkopolskiego, mjr Witold Błasiak-przyjaciel stowarzyszenia oraz młodzież i nauczyciele z szubińskich szkół średnich.  

Podczas spotkania młodzi wolontariusze stowarzyszenia przedstawili  program artystyczny poświęcony  98 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego  a prezes stowarzyszenia  Anna Miśnik wręczyła wszystkim  foldery z miejscami pamięci narodowej Powstania Wielkopolskiego gminy Szubin i Mrocza. Jarosław Odrobiński  pokazał w formie prezentacji multimedialnej i omówił zebranym  działanie dotyczące „ Żywej lekcji historii” - wyjazdu studyjnego wolontariuszy , partnerów stowarzyszenia oraz młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Szubinie do Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 „ Odwach” w Poznaniu oraz do Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbor-Mośnickiego w Lusowie . Głos zabrała Maria Nowacka – córka powstańca wielkopolskiego, która podzieliła się wspomnieniami o swoim ojcu.

Całość prowadził kadet Michał Piechowiak. Koordynatorzy projektu Anna Miśnik i Jarosław Odrobiński.

Projekt ten był kolejnym zadaniem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, które było współfinansowane ze środków Powiatu Nakielskiego. 

 

2) „SPORT”  „Aktywni przez całe życie” -  kwota przyznanego dofinasowania 2 000,00 

3) „ZDROWIE I WOLONTARIAT”  Otwórz się dla innych - kwota przyznanego dofinansowania 3 000,00

4)   „KULTURA I SZTUKA” „Od kołodzieja do operatora drona – zawody przeszłości i przyszłości na Pałukach i Krajnie” - - kwota przyznanego dofinansowania - 2500,00