STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA
W SZUBINIE

z siedzibą  Szubin, Kochanowskiego 1

 

 

  Numer KRS :   0000529202

    REGON :   360250413

    NIP :   5581862615

    Rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Szubinie

97 8164 0001 2001 0007 8458 0001