Zarząd Powiatu Nakielskiego przyznał Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dofinansowania do projektów realizowanych w 2015 roku:

1)   SPORT” - Poczuj to – ruszaj się z przyjaciółmi ZSP w Szubinie!”- kwota dofinasowania - 4500,00 zł.

 

2)  „KULTURA I SZTUKA” - Inspiruje nas jego pasja – profesor Emil Chroboczek” - kwota dofinasowania - 2000,00 zł .

 

18 września 2015 r. spotkaliśmy się w Muzeum Ziemi Szubińskiej aby podsumować projekt „ Inspiruje nas jego pasja - prof. Emil Chroboczek”, którego celem było przygotowanie wystawy i wydawnictwa dającego możliwość popularyzacji w społeczności lokalnej postaci naszego patrona. Projekt był współfinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego a zrealizowany przez naszych uczniów i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

 

Podczas spotkania zaprezentowano film o realizacji zadania i wystawę, dzięki której można było poznać życie i działalność prof. Emila Chroboczka. Dr Aneta Mecherzyńska w niezwykły sposób przedstawiła dorobek i osiągnięcia naukowe naszego patrona, a honorowy gość – syn profesora – prof. Jan Chroboczek podzielił się wspomnieniami o swoim ojcu. Głos zabrali także dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie pani Elżbieta Nowicka, Starosta Powiatu Nakielskiego pan Tomasz Miłowski, dr hab.inż. Mirosław Kobierowski z UTP w Bydgoszczy.

Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie, które na pamiątkę synowi patrona wręczyła dyrektor naszej szkoły pani Elżbieta Nowicka.

Fotorelacja uroczystego zakończenia projektu