4 marca  br. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 59/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 2-6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku. Stowarzyszenie działające przy szkole uzyskało wsparcie finansowe dla 1 projektu:

Konkurs nr 5/2019 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą "Kultura fizyczna i sport 2019" - Aktywność dzieci i młodzieży szansą na aktywność w wieku dojrzałym - kwota dofinansowania 5.000,00.