7 stycznia br. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 23/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2019 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”.

Stowarzyszenie działające przy szkole będzie realizowało projekt pod nazwą: "2019- 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Krajnie i Pałukach" - kwota dofinansowania 1200,00.