Projekt “Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja” jest realizowany przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy w okresie od 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu nakielskiego:

 • I Technikum w Zespole Szkół im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
 • II Technikum w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
 • I Technikum w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

 

Łącznie 420 uczniów oraz 33 nauczycieli z powiatu nakielskiego zostanie objętych wsparciem. Projekt zakłada podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji wśród nauczycieli, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji uczniów, realizację staży zawodowych oraz wyposażenie 2 pracowni szkół zawodowych.

Projekt “Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja” jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

dla uczniów:

 • zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego,
 • Zajęcia z języka angielskiego certyfikowane TOEIC
 • Kursy zawodowe
 • Warsztaty z ładu przestrzennego
 • Wizyty u podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego
 • Staże zawodowe
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów (matematyka, język angielski, język niemiecki)
 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce z matematyki

dla opiekunów stażystów:

 • Warsztaty dla opiekunów

W ramach wsparcia dla nauczycieli:

 • Warsztaty z kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla uczniów
 • Warsztaty wyjazdowe kształtujące kompetencje kluczowe u uniwersalne dla uczniów

Zadania w projekcie:

 • realizacja dodatkowego wsparcia służącego uzyskiwaniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,
 • tworzenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy,
 • realizacja staży zawodowych dla uczniów oraz warsztatów dla opiekunów,
 • kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów oraz realizacji wsparcia dla nauczycieli.

Szkolny koordynator: mgr inż. Agnieszka Bubczyk