30 listopada 2019r. zakończyliśmy realizację zajęć pozalekcyjnych pn. "INNY WYMIAR LOGISTYKI - PRODUKCJA". Koordynatorem zajęć i autorem projektu była p. mgr inż. Agnieszka Bubczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy. Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „INNY WYMIAR LOGISTYKI – PRODUKCJA” wzbogaciły i udoskonaliły kompetencje uczniów w zakresie umiejętności planowania produkcji, podziału pracy, harmonogramowania a także kompetencje cyfrowe.

 

Działania w ramach projektu były związane z promocją Szkoły czyli spotkaniami uczniów klas ósmych i 3 klas gimnazjum z pracodawcami i praktykami z dziedziny logistyki. 

Zorganizowano III Szkolny Turniej Wiedzy o LMDS, podczas którego zostali wyłonieni uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów, do udziału w II Powiatowym Turnieju Wiedzy o Logistyce pod patronatem Starosty Nakielskiego. Wysokie noty uzyskali uczniowie klasy 4 technikum Martyna Nitka i Arsen Pałamarczuk.

W maju uczniowie ówczesnej klasy 2 Technikum uczestniczyli w wizycie studyjnej do Trzuskawicy - producenta materiałów budowlanych oraz do Mapei - producenta klejów i zapraw. Poznali urządzenia transportu bliskiego, system produkcyjny oraz ścieżkę rozwoju zawodowego.

W czerwcu opracowaliśmy w uczniami projekt "Paleta Park" czyli miejsca spotkań wraz z regulaminem. We wrześniu gdy wróciliśmy w szkolne mury, uczniowie mogli już spędzać przerwy śniadaniowe i obiadowe w Paleta Park.

Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy zaowocowała zorganizowaniem dla naszych uczniów warsztatów z zakresu transportu i produkcji. Uczniowie poznali kolejne systemy informatyczne i wykorzystali je podczas ćwiczeń. Z Wyższej Szkoły Bankowej wyjechaliśmy wyposażeni w praktyczną wiedzę oraz zapoznani z przedsiębiorstwami z którymi współpracują np. Can Pack w Bydgoszczy. 

Doświadczenia tych kilku działań w ramach projektu "INNY WYMIAR LOGISTYKI - PRODUKCJA" przyczynią się do poprawy wyników w nauce, wzrostu pewności siebie oraz poznania realnych warunków pracy w instytucjach logistycznych. Planuje się w kolejnych latach rozbudowanie Paleta Park oraz wzbogacenie uczniów w praktyczną wiedzę w ramach nowych projektów dotyczących magazynowania i ekologistyki. Projekt "Inny wymiar logistyki - produkcja" współfinansowany został przez Powiat Nakielski. 

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w tym projekcie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.