Od września w ramach projektu "Inny wymiar logistyki - produkcja" dofinansowanego przez Powiat Nakielski na terenie naszej szkoły uczniowie mogą korzystać z "Paleta Park". Na Paleta Park składają się zestawy ławek i stołów, z których uczniowie chętnie korzystają podczas przerw. Dziękujemy firmie Gordon za otrzymane palety na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia. Miejsce to ma również swój regulamin, który jest przez społeczność szkolną przestrzegany. W najbliższej przyszłości planuje się doposażenie Paleta Park w kolejne stoły i ławki.