Dnia 27 maja uczniowie klasy 2 Technikum wraz z opiekunami p. Agnieszką Bubczyk i p. Rafałem Woźniakiem wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej do Zakładu Produkcyjnego Trzuskawica S.A. w Piechcinie. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu "Inny wymiar logistyki - produkcja", współfinansowany przez Powiat Nakielski. Zakład Trzuskawica jest od 2003 roku jest częścią koncernu CRH i liderem na rynku budowlanym.  W Trzuskawica S.A. od 1910 roku wydobywany jest kamień wapienny i produkowane jest wapno najwyższej jakości, które Zakład dostarcza do takich sektorów jak: budownictwo, ochrona środowiska, energetyka, hutnictwo, rolnictwo, przemysł papierniczy, chemiczny i inne. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy  od zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy panującymi w Zakładzie produkującym wapno hydratyzowane. Pani Ewa Szałecka - specjalista bhp, kładzie duży nacisk na przestrzeganie dyscypliny bezpiecznej pracy, przedstawiła zagrożenia występujące w Zakładzie i wyposażyła nas w środki ochrony indywidualnej czyli hełmy, kamizelki i wkładki piankowe do uszu, aby ochronić nasz słuch. Zanim przeszliśmy do hal produkcyjnych obejrzeliśmy bardzo emocjonalny film powiązany z akcją "ale czy na pewno". Film dotyczył korzystania z telefonów komórkowych w czasie jazdy samochodem i ich poważnych dalszych konsekwencji zdrowotnych poszkodowanych osób. Pracownicy dbają o to, aby nie używać telefonów w czasie wykonywania procesów produkcyjnych lub gdy schodzą po schodach; wszelkie rozmowy telefoniczne odbywają w pozycji bezpiecznej. Efektem przestrzegania przepisów bhp jest mała wypadkowość, tzn. od 1240 dni nie było w tym Zakładzie wypadku. Po tych jakże ważnych rozważaniach dotyczących bezpiecznej pracy, wyposażeni w środki ochrony indywidualnej przeszliśmy zwiedzać Trzuskawicę. W sterowni zapoznano nas ze specyfiką wypału kamienia wapiennego, zasadami sterowania poszczególnymi piecami. Sąsiednim pomieszczeniem było laboratorium, w którym mogliśmy zważyć nawet swoją biżuterię. Następnie udaliśmy się windą na punkt widokowy, z którego widzieliśmy magazyn wyrobów gotowych i skład palet. Uczniowie mogli przekonać się jak funkcjonuje nowoczesny, dobrze zorganizowany zakład produkcyjny, poznać specyfikę i wymagania w tej pracy. Pokazano nam również procesy pakowania wapna, które odbywają się w sposób zautomatyzowany. Logistycy poznali  jak ważny udział mają środki transportu wewnętrznego w procesach produkcji. Następnie wróciliśmy do sali konferencyjnej, gdzie wysłuchaliśmy wykładu p. Magdaleny Napierała - specjalisty ds. sprzedaży, na temat cyklu życia produktów wapienniczych i działań marketingowych. Uczniowie podziękowali brawami za pozyskaną praktyczną wiedzę od specjalistów z branży budowlanej. Trzuskawica S.A. wyraziła również chęć dalszej współpracy i przyjęcia w swoich progach kolejnych klas w celu zapoznania się ze specyfiką pracy w branży produkcyjnej.