Od dnia 1 kwietnia 2019 roku ruszamy z realizacją zajęć pozalekcyjnych pn. "INNY WYMIAR LOGISTYKI - PRODUKCJA". Koordynatorem zajęć i autorem projektu jest p. mgr inż. Agnieszka Bubczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy. Poniżej prezentujemy harmonogram projektu. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach.

 

Działania (z rozbiciem na poszczególne miesiące):

KWIECIEŃ:

- działania promocyjne Szkoły – spotkania dla uczniów gimnazjum i ósmych klas z Partnerami szkoły i praktykami w dziedzinie planowania produkcji

- III Szkolny Turniej Wiedzy o Logistyce – 9 kwietnia 2019r.

- II  Powiatowy Turniej Wiedzy o Logistyce pod patronatem Starosty Nakielskiego – 16 kwietnia 2019r.

MAJ:

- wyjazd studyjny Trzuskawica w Piechcinie – wiodący producent materiałów budowlanych i konstrukcyjnych

- wyjazd studyjny MAPEI Sadłogoszcz – producent klejów i zapraw

- spotkanie szkoleniowo – warsztatowe na terenie szkoły z przedstawicielami branży produkcyjnej (Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy)

CZERWIEC:

- opracowanie projektu „Paleta park” oraz regulaminu korzystania (wraz z uczniami)

WRZESIEŃ:

- zamontowanie „Paleta park” na boisku szkoły

- spotkanie szkoleniowo – warsztatowe na terenie szkoły z przedstawicielami branży produkcyjnej (Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy)

PAŹDZIERNIK:

- Can-Pack S.A – fabryka puszek napojowych w Bydgoszczy

- Lech – Browar Wielkopolski w Poznaniu  - wyjazd studyjny

LISTOPAD:

- spotkanie szkoleniowo – warsztatowe na terenie szkoły z przedstawicielami branży produkcyjnej (Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy),

- wyjazd studyjny do PepsiCo w Żninie – światowy lider w produkcji artykułów spożywczych i napojów,

Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „INNY WYMIAR LOGISTYKI – PRODUKCJA” wzbogacą i udoskonalą kompetencje uczniów w zakresie umiejętności planowania produkcji, podziału pracy, harmonogramowania a także kompetencje informatyczne i matematyczne. Te kolejne doświadczenia przyczynią się do poprawy wyników w nauce, wzrostu pewności siebie i nabytych umiejętności w ramach kwalifikacji zawodowych. „Paleta Park” zostanie wykorzystany do nowych wyzwań projektowych w roku  2020.

Kwota dofinansowania: 6810,00