Przypominam, że od 14 stycznia rozpoczynamy zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu w zawodzie technik logistyk w ramach projektu "EduAkcja w technikach". Harmonogram zajęć wygląda następująco; zapraszam zaangażowanych w tym projekcie do udziału w zajęciach.

14.01.2019 - 9.00-13.00

15.01.2019 - 9.00-13.45

16.01.2019 - 9.00-13.00