O programie

 

Szkołę tworzą ludzie, którzy na co dzień uczą się w niej i pracują. Bez względu na to jak będzie się ona zmieniać, i czy zmiany będą wprowadzane z Waszej inicjatywy, czy też w wyniku czynników zewnętrznych, to właśnie ludzie są najważniejsi. Dlatego warto badać potrzeby wszystkich członków społeczności szkolnej oraz wspólnie planować i wprowadzać rozwiązania. W  Szkole z Klasą 2.0 pomożemy Wam to zrobić.

 

Program Szkoła z Klasą realizowany jest nieprzerwanie od 2002 roku. Od edycji 2016/2017 jego koncepcja oparta jest na metodzie design thinking (DT), którą zaczerpnęliśmy z biznesu i przenieśliśmy na grunt szkoły i edukacji. DT pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby. Przy tej formule pozostajemy również w roku szkolnym 2018/2019.

Szkołom, które zgłoszą się do programu, proponujemy wsparcie w przejściu przez trudny proces wprowadzania zmian, zaczynając od budowania zespołu, przez badanie potrzeb i oczekiwań szkolnej społeczności, po tworzenie nowych rozwiązań, ich bieżące sprawdzanie oraz udoskonalanie. Za wartość uważamy nie tylko efekt końcowy całorocznej pracy, ale każdy element procesu, który placówce udało się przeprowadzić kreatywnie, mądrze i świadomie.