30 maja 2018 roku zakończyliśmy zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu w zawodzie technik logistyk. W zajęciach zorganizowanych w ramach projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem - 2 edycja" brało udział 10 uczniów klasy maturalnej, którzy mają zaległości w postaci niezdanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik logistyk. Prowadzące p. Alicja Jaśkowiak i p. Agnieszka Bubczyk dostosowały zajęcia pod potrzeby edukacyjne uczniów. Pomagały w rozwiązywaniu i ustalaniu czasu pracy kierowcy, oceniały gospodarkę odpadami jak również objaśniały dokumentację w magazynie. Obecnie klasa trzecia odbywa praktyki zawodowe i dzięki temu po znacznych zmianach w planie mogłyśmy realizować zajęcia w ciągu jednego dnia nawet po 5 i 6 godzin lekcyjnych. Umożliwiło to nam w ten sposób zakończenie tych zajęć już w maju.