3 i 4 marca nasi uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej sprawdzali swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne na egzaminie na operatora koparkoładowarki. Powołana komisja z INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO najpierw zadała zdającym po dwa pytania a następnie uczniowie prezentowali swoje umiejętności praktyczne w obsłudze koparkoładowarki. Tak wyglądał egzamin praktyczny. Natomiast w niedzielę 4 marca na egzaminie teoretycznym uczniowie musieli prawidłowo odpowiedzieć na trzy z pięciu pytań. Egzamin na operatora koparkoładowarki zdało czworo naszych uczniów. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kolejne zmagania drugiej grupy na operatora koparkoładowarki zakończą się egzaminem w kwietniu.

21 marca pięcioro naszych uczniów zdało pomyślnie egzamin z zakresu spawania metodą MIG/MAG. Egzamin obejmował 30 pytań testowych oraz praktyczne wykonanie spawu. Cieszymy się, że dzięki projektom uczniowie mogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, rzez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy.