16 uczniów z naszej szkoły otrzymało zaświadczenia o ukończeniu kursu "Elektroniczne giełdy transportowe - obsługa wirtualnej giełdy logistyczno - transportowej". Kurs obejmował 15 godzin pracy na giełdzie transportowej i zorganizowany był przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu pt. "Szkoła zawodowa świadomym wyborem - II edycja".