18 listopada 2017r. rozpoczął się kurs języka angielskiego zawodowego, który realizowany jest w grupach 5-6 osobowych. Zajęcia obejmują 136 godzin na grupę. Z naszej Szkoły 6 uczniów pomyślnie przeszło proces rekrutacji i doskonali swoje umiejętności językowe. Zajęcia  realizowane są w murach Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy i obejmują moduł przygotowujący do certyfikatu językowego. Kurs prowadzony jest metodą treningu językowego a zakres tematyczny zajęć obejmuje m.in.:

- brands - rola marki w biznesie,

- change - zmiana pracy, zmiana w życiu,

- human resources - zasoby ludzkie,

- leadership - zarządzanie i przywództwo,

- competition - konkurencja

 Pierwsze zajęcia podzielone zostały na trzy części. W ramach pierwszej część uczennice rozwiązywały testy, aby zweryfikować ich poziom znajomości języka angielskiego. Prowadzący byli pod wrażeniem ich doskonałych umiejętności językowych. W kolejnej części zajęć uczennice rozwiązywały testy ze słuchu, a ostatnia część dotyczyła konwersacji w parach. Na zajęciach panowała sprzyjająca atmosfera, co pozwoliło na aktywne i twórcze działania słuchaczy.