Znalezione obrazy dla zapytania meeting

Dnia  9 lutego odbyło się spotkanie pani dyrektor  Elżbiety Nowickiej oraz pani kierownik kształcenia praktycznego Małgorzaty Tubiszewskiej z pracodawcami.  Tematem   spotkania było:

-  przedstawienie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

-  prawa i obowiązki młodocianego pracownika wynikające z kodeksu pracy,

- dzienniczki praktyk oraz

- nowa siatka godzin kształcenia zawodowego.