KOMUNIKAT

opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (182,44 zł).

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

– w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty (60,81 zł)

– w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty (121,63 zł)

Wpłat należy dokonywać na konto:  94 1010 1140 0170 7922 3100 0000 W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE .