Zebranie organizacyjne

dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców/opiekunów prawnych

odbędzie się dnia 28.08.2019r. (środa) w godzinach:

16:00 Branżowa Szkoła I Stopnia

17:00 Technikum