HARMONOGRAM  KONSULTACJI  DLA  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA  DOROSŁYCH

KLASA II  SEMESTR III

 Rok szkolny 2018/2019

OPIEKUN : Anna Miśnik

Data  

 

Nr

zajęć

Liczba 

godzin

Godz.

 

Przedmiot

 

Nauczyciel

 

 Sala

 

14.09.2018

 1-5

    5

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

Geografia

Dariusz Suchomski

 12

 

15.09.2018     

 1-4

   4

  8.00-9.30

9.35-11.05

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

 12

 4-8

    4

 11.10-12.40

12.45-14.15

 Matematyka 

 Anna Miśnik

 2

 9-10

    2

14.20-15.50

Historia i społeczeństwo

Marek Rospenda

 12

 

 28.09.2018

 1-3

    3

15.50-17.20

17.25-18.10

 Geografia

 Dariusz Suchomski

12

 4-5

 

    2

18.15-19.45

 Język angielski gr1

Język angielski gr2

 Alicja Szwejkowska-Radtke

Ewelina Kapsa

2

1

 

 

29.09.2018

 

 

 1-2

3-4

  5

    5

 

 8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

 Matematyka

Anna Miśnik

2

6-7

8-9

10

   5

12.00-13.30

13.35-14.20

14.25-15.55

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

 

12.10.2018

 1-2

  3

   3

 

 15.50-17.20

17.25-18.10

 Geografia

 

 Dariusz Suchomski

12

 

 4-5

   2

18.15-19.45

Język angielski gr1

Język angielski gr2

Alicja Szwejkowska-Radtke

Ewelina Kapsa

2

1

 13.10.2018

 1-2

  3

   3

 

 8.00-9.30

9.35-10.20

 Język polski

 

 

Małgorzata Tubiszewska

 

12

 

4-5

  6-7

8

   5

 

 10.25-11.55

12.00-13.30

13.35-14.20

 Matematyka

 Anna Miśnik

2

 

9-10

 

   2

 

14.25-15.55

Historia i społeczeństwo

 Marek Rospenda

12

 

26.10.2018 

 1-2

  3

     3

 

 15.50-17.20

17.25-18.10

 Geografia

Dariusz Suchomski

12

 4-5

     2

 18.15-19.45

 Język angielski gr1

Język angielski gr2

Alicja Szwejkowska-Radtke

Ewelina Kapsa

2

1

 

27.10.2018     

 1-2

3-4

5

     5

 8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

 Matematyka

Anna Miśnik

 2

 6-7

8

    3

 

12.00-13.30

13.35-14.20

  Geografia

Dariusz Suchomski

 12

 9-10

     2

 14.25-15.55

 Historia i społeczeństwo

 Marek Rospenda

 12

09.11.2018

 1-2

3

     3

15.50-17.20

17.25-18.10

 Geografia

 Dariusz Suchomski

 12

 4-5

 

     2

 

 18.15-19.45

 Język angielski gr1

Język angielski gr2

 Alicja Szwejkowska-Radtke

Ewelina Kapsa

 2

1

10.11.2018   

 1-2

3-4

      4

8.00-9.30

9.35-11.05

 Matematyka

 Anna Miśnik

2

5-6

7-8

9-10

     6

 

11.10-12.40

12.45-14.15

14.20-15.50

 Historia i społeczeństwo

 Marek Rospenda

12

16.11.2018 

1-2

3-4

5

     5

 

15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Geografia

 Dariusz Suchomski

 12

17.11.2018   

 1-2

3-4

     4

8.00-9.30

9.35-11.05

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

12

 5-6

7-8

     4

 11.10-12.40

12.45-14.15

 Matematyka

 Anna Miśnik

 2

 9-10

      2

14.20-15.50

 Historia i społeczeństwo

 Marek Rospenda

 12

23.11.2018

Od 15.50 – EGZAMIN

Geografia

Dariusz Suchomski

12

 

4

16.15-19.20

obie grupy w tym samym czasie

Język angielski gr1

Język angielski gr2

Alicja Szwejkowska-Radtke

Ewelina Kapsa

2

1

24.11.2018

1-2

3-4

4

8.00-9.30

9.35-11.05

 Matematyka

Anna Miśnik

2

5-6

7-8

4

11.10-12.40

12.45-14.15

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

9-10

2

14.20-15.50

Historia i społeczeństwo

Marek Rospenda

12

30.11.2018

1-2

3

3

15.50-17.20

17.25-18.10

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

4-5

2

 18.15-19.45

Język angielski gr1

Język angielski gr2

Alicja Szwejkowska-Radtke

Ewelina Kapsa

2

1

1.12.2018

 1-2

  3-4

5

5

8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

Matematyka

Anna Miśnik

2

 6-7

8-9

10

5

12.00-13.30

13.35-14.20

14.25-15.55

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

07.12.2018

1-2

3

3

15.50-18.10

obie grupy w tym samym czasie

Język angielski gr1

Język angielski gr2

Alicja Szwejkowska-Radtke

Ewelina Kapsa

2

1

4-5

2

18.15-19.45

Historia i społeczeństwo

Marek Rospenda

12

08.12.2018

1-2

3-4

4

8.00-9.30

9.35-11.05

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

5-6

7-8

9

5

11.10-12.40

12.45-14.15

14.20-15.05

 Matematyka

Anna Miśnik

2

14.12.2018

1-2

3

3

15.50-18.10

obie grupy w tym samym czasie

Język angielski gr1

Język angielski gr2

Alicja Szwejkowska-Radtke

Ewelina Kapsa

2

1

4-5

2

18.15-19.45

Historia i społeczeństwo

Marek Rospenda

12

15.12.2018

1-2

3

3

8.00-9.30

9.35-10.25

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

Od 10.30 - EGZAMIN

Historia i społeczeństwo

Marek Rospenda

12

 

5

11.00-12.30

12.35-14.05

14.10-14.55

 Matematyka

Anna Miśnik

2

04.01.2019

Od 16.00 - EGZAMIN  obie grupy w tym samym czasie

Język angielski gr1

Język angielski gr2

Alicja Szwejkowska-Radtke

Ewelina Kapsa

2

1

05.01.2019

Od 8.00 - EGZAMIN

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

 

6

9.30-11.00

11.05-12.35

12.40-14.10

Matematyka

Anna Miśnik

2

12.01.2019

Od 8.30 - EGZAMIN

Matematyka

Anna Miśnik

2