HARMONOGRAM  KONSULTACJI  DLA  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA  DOROSŁYCH

KLASA II  SEMESTR IV

 Rok szkolny 2018/2019

OPIEKUN : Anna Miśnik

 

Data  

 

Nr

zajęć

Liczba 

godzin

Godz.

 

Przedmiot

 

Nauczyciel

 

 Sala

 

08.02.2019

 1-5

    5

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

Geografia

Dariusz Suchomski

 12

 

09.02.2019     

 1-2

3

   3

8.00-9.30

9.35-10.20

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

 12

 4-5

    2

 10.25-11.55

 Matematyka 

 Anna Miśnik

 12

 6-7

8-9

10

    5

12.00-13.30

13.35-15.55

Historia i społeczeństwo

Marek Rospenda

 12

 

15.02.2019

 1-5

    5

15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Geografia

 Dariusz Suchomski

12

 

 

16.02.2019

 

 

 1-2

3-4

  

    4 

 8.00-9.30

9.35-11.05

 Matematyka

Anna Miśnik

12

5-7

   3

11.10-12.40

12.45-13.30

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

8-10

   3

 

13.35-15.05

15.10-15.55

Język angielski 

Ewelina Kapsa

1

 

22.02.2019

 1-5

   5

 

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Geografia

 

 Dariusz Suchomski

12

 

 23.02.2019

 1-5

 

   5

 

 8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

 Matematyka

 

 Anna Miśnik

 

12

 

6-10

   5

 

 12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Historia i społeczeństwo

 Marek Rospenda

12

 

08.03.2019

 1-5

     5

 

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 

 Geografia

Dariusz Suchomski

12

 09.03.2019    

 1-2

3-4

     4

 8.00-9.30

9.35-11.05

 Język polski

Małgorzata Tubiszewska

 12

 5-6

7

     3

 

11.10-12.40

12.45-13.30

  Matematyka

Anna Miśnik

 12

 8-10

     3

 13.35-15.05

15.10-15.55

 Język angielski 

 

 Ewelina Kapsa

 1

15.03.2019

 1-5

     5

15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Geografia

 Dariusz Suchomski

 12

16.03.2019

 1-2

3-4

5

      5

8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

 Matematyka

 Anna Miśnik

12

6-10

     5

 

12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Historia i społeczeństwo

 Marek Rospenda

12

22.03.2019 

1-2

3-4

5

     5

 

15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Geografia

 Dariusz Suchomski

 12

23.03.2019

 1-2

3

     3

8.00-9.30

9.35-10.20

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

12

 4-6

 

     3

 10.25-11.55

12.00-12.45

 Matematyka

 Anna Miśnik

12

7-10

     4

12.50-14.20

14.25-15.55

Język angielski 

 

Ewelina Kapsa

1

05.04.2019

 

1-5

5

15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

Geografia

Dariusz Suchomski

12

06.04.2019

1-2

3-4

5

5

8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

 Matematyka

Anna Miśnik

12

6-9

4

12.00-13.30

13.35-15.05

 

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

OD GODZ. 12.00 – EGZAMIN USTNY

 

Historia i społeczeństwo

Marek Rospenda

12

26.04.2019

1-5

5

15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

Geografia

Dariusz Suchomski

12

27.04.2019

 1-2

  3-4

5

5

8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

Matematyka

Anna Miśnik

12

 6-7

8

3

12.00-13.30

13.35-14.20

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

9-10

2

14.25-15.55

Język angielski 

 

Ewelina Kapsa

 1

10.05.2019

OD GODZ. 15.00 - EGZAMIN USTNY

Geografia

Dariusz Suchomski

12

 

4

16.15-17.45

17.50-19.20

Język angielski 

 

Ewelina Kapsa

1

11.05.2019

1-2

3-5

5

8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

5

6-7

8-10

5

12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Matematyka

Anna Miśnik

12

24.05.2019

1-2

3-4

4

15.50-17.20

17.25-18.55

Język angielski 

 

Ewelina Kapsa

1

25.05.2019

1-2

3-5

5

8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

6-10

5

12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Matematyka

Anna Miśnik

12

31.05.2019

Od 16.00 - EGZAMIN PISEMNY I USTNY

Język angielski 

Ewelina Kapsa

1

01.06.2019

Od 8.00 - EGZAMIN PISEMNY I USTNY

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

 

5

9.30-11.00

11.05-12.35

12.40-13.25

Matematyka

Anna Miśnik

12

08.06.2019

Od 8.30 - EGZAMIN PISEMNY I USTNY

Matematyka

Anna Miśnik

12