HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

KLASA 1  SEMESTR I

Rok szkolny

OPIEKUN: 

Data  

 

Nr

zajęć

Liczba 

godzin

Godz.

 

Przedmiot

 

Nauczyciel

 

 Sala