HARMONOGRAM  KONSULTACJI  DLA SŁUCHACZY LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA  DOROSŁYCH

KLASA III  SEMESTR V  ROK SZKOLNY 2021/2022

OPIEKUN: MAŁGORZATA TUBISZEWSKA