HARMONOGRAM  KONSULTACJI  DLA  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA  DOROSŁYCH

KLASA III  SEMESTR V i VI

Opiekun: Anna Miśnik

Harmonogram konsultacji 

 

Data  

 

Nr

zajęć

Liczba 

godzin

Godz.

 

Przedmiot

 

Nauczyciel

 

 Sala

 

15.09.17

 1-5

    5

  

 15.50-17.20

 17.25-18.55

19.00-19.45

Geografia

 

Dariusz Suchomski

12

 

16.09.17    

 1-2

    2

  8.00-9.30

Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

 12

 3-5

    3

 9.35-11.05

11.10-11.55

Język angielski

 

 Tomasz Zaroda

 12

 6-10

    5

12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Matematyka 

Aneta Szudy

 12

 29.09.17

 1-5

 

   5

 15.50-17.20

17.25-18.55

 19.00-19.45

Geografia

 

Dariusz Suchomski

 12

 

 30.09.17

 1-4

    4

8.00-9.30

9.35-11.05

Matematyka

 Aneta Szudy

12

5-7

    3

11.10-12.40

12.45-13.30

 Język angielski

 Tomasz Zaroda

12

8-10

     3

 13.35-15.05

15.10-15.55

Język polski

Małgorzata Tubiszewska

 

 06.10.17  

 1-5

    5

15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

  Geografia

Dariusz Suchomski

 12

 

 

07.10.17

 

 

 1-5

    5

 8.00-9.30

9.35-11.05

11.10.11.55

 Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

6-10

   5

 12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

Język angielski

Tomasz Zaroda

12

 

20.10.17

 1-5

   5

 

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Geografia

 

 Dariusz Suchomski

12

 

 21.10.17

 1-4

   4

 

 8.00-9.30

9.35-11.05

 Matematyka

 

 Aneta Szudy

 

12

 

5-7

   3

 

 11.10-12.40

12.45-13.30

 Język angielski

 Tomasz Zaroda

12

 

8-10

   3

 

13.35-15.05

15.10-15.55 

 Język angielski

Tomasz Zaroda

12

 

 03.11.17

 1-5

     5

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Geografia

 

 Dariusz Suchomski

12

 

 

 04.11.17 

 1-3

     3

 

 8.00-9.30

9.35-10.20

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

 12

 

 4-6

     3

 10.25-11.55

12.00-12.45

 Język polski

Małgorzata Tubiszewska

12

7-10

     4

 12.50-14.20

14.25-15.55

Matematyka

Aneta Szudy

12

17.11.17  

 1-5

     5

 

15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Geografia

Dariusz Suchomski

 12

18.11.17

 1-3

     3

 8.00-9.30

9.35-10.20

 Matematyka

 Aneta Szudy

 12

 4-6

     3

 

 10.25-11.55

12.00-12.45

Język angielski 

 Tomasz Zaroda

 12

7-10

     4

 12.50-14.20

14.25-15.55

 Język polski

 MałgorzataTubiszewska

12

01.12.17  

 1-5

 

     5

 

15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

Geografia

 Dariusz Suchomski

 12

02.12.17

 1-3

     3

 

8.00-9.30

9.35-10.20

 Język polski

Małgorzata Tubiszewska 

12

 4-7

 

     4

 

 10.25-11.55

12.00-13.30

 

 Matematyka

 Aneta Szudy

12

8

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  od godziny 13.30

Tomasz Zaroda

12

08.12.17 

 1-5

     5

 

 15.50-17.20

17.25-18.55

 19.00-19.45

 Geografia

 Dariusz Suchomski

12

 

09.12.17     

 1-5

     5

 8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

 Matematyka

 Aneta Szudy

 12

 6-10

     5

 

 12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Język polski

 Małgorzata Tubiszedwska

 12

12.01.17

 

 1-3

     3

 15.50-17.20

17.20-18.05

 Matematyka

 Aneta Szudy

 12

4

EGZAMIN Z GEOGRAFII    od godz. 18.10

Dariusz Suchomski

12

13.01.18 

 1-5

     5

 8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

 12

 6-10

     5

 

 12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 

 Matematyka

 Aneta Szudy

 12

26.01.18 

 

 1-3

      3

 15.50-17.20

17.25-18.05

Matematyka 

 Aneta Szudy

 12

4

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO  od godz. 18.10

Małgorzata Tubiszdewska

 

27.01.18  

1-3

     3

 8.00-9.30

9.35-10.20

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

 12

 4-6

     3

 10.25-11.55

12.00-12.45

 Matematyka

 Aneta Szudy

 12

 7

    EGZAMIN Z MATEMATYKI  od godz. 12.50

 Aneta Szudy

 12

02.02.18

1-5

     5

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Język angielski

 Tomasz Zaroda

 12

03.02.18   

 1-5

     5

 8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

 Matematyka

 Aneta Szudy

12

 6-10

     5

 12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

 12

09.02.18 

 1-5

      5

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Język angielski

 Tomasz Zaroda

 12

10.02.18 

1-5

 5

 8.00-9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

Język polski 

Małgorzata Tubiszewska 

 12

6-10

 12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

Matematyka 

 Aneta Szudy

 12

02.03.18  

 1-5

     5

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Język polski

Małgorzata Tubiszewska 

 12

 

03.03.18   

 1-5

5   

8.00 -9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

Matematyka 

Aneta Szudy 

 12

 6-10

12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

 12

16.03.18

 1-5

15.50 -17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

Język angielski 

 Tomasz Zaroda

 12

17.03.18

 1-5

8.00 -9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

Język polski 

Małgorzata Tubiszewska 

12 

 6-10

 5

 12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

Matematyka 

 Aneta Szudy

12 

06.04.18

 

 1-5

 5

 15.50-17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Język angielski

Tomasz Zaroda

 12

 

EGZAMIN Z ANGIELSKIEGO od godz 19.50

Tomasz Zaroda

12

07.04.18

 1-5

 5

8.00 -9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

 Matematyka

Aneta Szudy

 12

 6-10

 5

 12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Język polski

 Małgorzata Tubiszewska

 12

13.04.18

 1-5

15.50 -17.20

17.25-18.55

19.00-19.45

 Matematyka

 Aneta Szudy

12 

14.04.18

 1-5

8.00 -9.30

9.35-11.05

11.10-11.55

Język polski 

Małgorzata Tubiszewska 

 12

 6-10

 5

 12.00-13.30

13.35-15.05

15.10-15.55

 Matematyka

 Aneta Szudy

 12

20.04.18

1-2 

15.50 -17.20

Język polski 

 Małgorzata Tubiszewska

12 

3-5 

 17.25-18.55

19.00-19.45

Matematyka 

 Aneta Szudy

 12

21.04.18

 

 1-4

 8.00-9.30

9.35-11.05

Język polski 

 Małgorzata Tubiszewska

 12

5-6

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO od godz 11.10

Małgorzata Tubiszewska

12

7 EGZAMIN Z MATEMATYKI  od godz 12.50 Aneta Szudy 12