Technikum 5-letnie 

 

Zawód: TECHNIK  SPEDYTOR (kończący się maturą i egzaminem zawodowym )

Tytuł zawodowy: technik spedytor

Podbudowa programowa: szkoła  podstawowa

Program nauczania obejmuje: przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe min.:

- podstawy organizacji transportu i spedycji,

- podstawy organizacji przedsiębiorstwa,

- przewóz ładunków,

- podstawy prawa transportowego,

- język angielski zawodowy.

W klasie trzeciej – praktyka zawodowa organizowana przez szkołę

Kandydaci kierowani są przez szkołę na badania lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu.

      Spedytorzy  znajdują  zatrudnienie  w  przedsiębiorstwach  transportowych,  hurtowniach, magazynach  w różnych gałęziach  transportu, żegludze,  transporcie  multimodalnym.

Jest  to jedna z najdynamiczniej  rozwijających  się  branż.

 Dalsze kształcenie: studia licencjackie.

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

W czteroletnim cyklu kształcenia przygotowywany będziesz do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
  • prowadzenia dokumentacji spedycyjno – transportowej,
  • nadzorowania realizacji procesów transportowych,
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

  • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Praktyki zawodowe odbywają się w klasie i trwają 4 tygodnie.

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. .

SPEDYTOR EUROPEJSKIM ZAWODEM PRZYSZŁOŚCI !