Zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

  • Zarządzenie nr 9/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych  dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko - pomorski
  • Zarządzenie nr 10/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko - pomorskim
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branzowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610)

Więcej informacji w zakładkach: Absolwenci gimnazjum i Absolwenci szkoły podstawowej

oraz pod nr tel. 52/384-23-97 (sekretariat od pon. do pt. w godz. 7:00 do 15:00)