KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

* Przewidziane w kalendarzu szkolnym terminy spotkań z rodzicami stanowią niezbędne minimum. Wychowawca klasy w zależności od potrzeb i okoliczności może organizować dodatkowe spotkania lub też rozpocząć zebranie wcześniej. Termin spotkania należy uzgodnić z dyrektorem.

 

 

L.p.

Termin

Godzina

Treść

1.

25.08.2018

16.00

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I  szkoły branżowej I stopnia

2.

25.08.2018

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I TL

3.

04.09.2018

9.00

Inauguracja roku szkolnego

4.

12.09.2018

16.00

Zebranie z rodzicami

5.

13.09.2018

16.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

6.

13.10.2018

 

Przysięga uczniów I klasy technikum logistycznego

7.

15.10.2018

 

Ślubowanie uczniów klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia

8.

.10.2018

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

9..

18.10.2018

16.00

Zebranie  z rodzicami uczniów wszystkich klas

10.

02.11.2018

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.

09.11.2018

11.11

Cała szkoła śpiewa  „Mazurka Dąbrowskiego”

12.

20-23.11.2018

 

Próbna matura z Operonem

13.

Do 29.11.2018

 

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych- wpis do dziennika

14.

29..11.2018

16.00

Zebranie  z rodzicami uczniów wszystkich klas – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

15.

23-31.12.2018

 

Przerwa świąteczna

16.

do 04.01.2019

 

Wystawienie ocen śródrocznych

17.

09.01.2019

 

Egzaminy zawodowe – część praktyczna kl IV

18.

10.01.2019

 

Egzaminy zawodowe – część pisemna kl IV

19.

10.01.2019

16.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

20.

13.01.2019

 

Koniec I półrocza

21.

14-27.01.2019

 

Ferie zimowe

22.

28.01.2019

 

Rozpoczęcie II półrocza

23.

31.01.2019

15.30

Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze

24.

31.01.2019

16.30

Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas

25.

Do 14.03.2019

 

Poinformowanie uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach rocznych- wpis do dziennika

26.

14.03.2019

16.30

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIÓW KLASY MATURALNEJ O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH

27.

18-20.03.2019

 

Rekolekcje Wielkopostne

28.

22.03.2019

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych (zdawanych w styczniu)

29.

26.03.2019

 

Dzień Otwarty dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia

30.

Do 11.04.2019

 

Wystawienie ocen rocznych w klasie maturalnej

31.

11.04.2019

16.30

Spotkania z rodzicami uczniów klasy maturalnej

32.

16.04.2019

16.00

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja  (klasa maturalna)

33.

26.04.2019

12.00

Uroczyste zakończenie  szkoły – klasa maturalna

34.

02.05.2019

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

35.

6,7,8.05.2019

 

Matury – dni wolne od zajęć dydaktycznych

36.

Do 09.05.2019

 

Poinformowanie uczniów klasy III technikum o przewidywanych ocenach rocznych- wpis do dziennika

37.

09.05.2019

16.30

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy III technikum – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych oraz instruktaż o praktykach zawodowych

38.

Do 25.05.2019

 

Wystawienie ocen rocznych uczniom klasy III technikum

39.

27.05.-21.06.2019

 

Praktyka zawodowa uczniów klasy III technikum

40.

Do 30.05.2019

 

Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych uczniów klas I i II technikum  oraz I , II szkoły branżowej I stopnia oraz III ZSZ - wpis do dziennika

41.

30.05.2019

16.30

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II technikum,   I , II  szkoły branżowej I stopnia oraz III ZSZ- powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

42.

14.06.2019

 

Wystawienie ocen rocznych

43.

17,18,19.06.2019

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

44.

17.06.2019

 

Egzaminy zawodowe – część praktyczna

45.

18.06.2019

 

Egzaminy zawodowe – część pisemna

46.

18.06.2019

9.30

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

47.

21.06.2019

 9.00

 

Zakończenie zajęć dydaktycznych

48.

Od 21.06.2019

 

Rekrutacja do klas I Absolwentów gimnazjów i Absolwentów szkół podstawowych

49.

25.06.2019

 

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

50.

23.06-31.08.2019

 

Ferie letnie

51.

04.07.2019

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego

Wydawanie zaświadczeń maturalnych OKE

52.

20.08.2019

 

Matury – pisemny egzamin poprawkowy

53.

26-27.08.2019

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I - IV

54.

.08.2019

 

Rada Pedagogiczna organizacyjna rok szkolny 2019/2020