KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

* Przewidziane w kalendarzu szkolnym terminy spotkań z rodzicami stanowią niezbędne minimum. Wychowawca klasy w zależności od potrzeb i okoliczności może organizować dodatkowe spotkania lub też rozpocząć zebranie wcześniej. Termin spotkania należy uzgodnić z dyrektorem.

L.p.

Termin

Godzina

Treść

1.

27.08.2021

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I  szkoły branżowej I stopnia

2.

27.08.2021

16.00

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I TL

3.

1.09.2021

9.00

 

Inauguracja roku szkolnego

4.

9.09.2021

15.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

5.

9.09.2021

16.30

Zebranie z rodzicami ( wszystkie klasy)

6.

13.10.2021

 

Ślubowanie uczniów klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia

7.

16.10.2021

 10.00

 Przysięga uczniów I klasy technikum

8.

4.11.2021

 

Zebranie z rodzicami ( wszystkie klasy)

9

 11.11. 2021

 

Święto Niepodległości

10.

12.11.2021

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.

….11.2021

 

Próbna matura z Operonem

12.

22.11.2021

 

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych- wpis do dziennika – TYLKO NIEDOSTATECZNE

13.

9.12.2021

 

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych

14.

9.12.2020

 16.30

Zebranie  z rodzicami uczniów wszystkich klas – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

15.

22.12.2021

 

Wystawienie ocen śródrocznych

14.

23-31.12.2021

 

Przerwa świąteczna

15.

6.01.2022

 

Święto Trzech Króli

 

7.01.2022

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

16.

 

 

 

17.

10-11.01.2022

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  -egzaminy zawodowe UCZNIOWIE SZKOŁY BRAŻOWEJ I STOPNIA IDĄ NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU

18.

10.01.2022

 

Egzaminy zawodowe –praktyczny kl IV i egzaminy poprawkowe

19.

11.01.2022

 

Egzaminy zawodowe – pisemny kl IV i egzaminy poprawkowe

20.

 

 

 

21.

14.01.2022

 

Koniec I półrocza

22.

13.01.2022

 15.30

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

23.

13.01.2022

16.30

Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich

24.

11.02.2021

16.00

Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze

25.

17-30.01.2022

 

 Ferie zimowe

26.

22.03.2022

 

Dzień Otwarty dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia

27.

15.03.2022

 

Poinformowanie uczniów klasy maturalnej o przewidywanych ocenach rocznych- wpis do dziennika- OCENY NIEDOSTATECZNE

28.

31.03.2022

16.30

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

 

.

28.03-22.04.2022

 

 

Praktyka zawodowa klasa II TL

30.

…..03.2022

 

Rekolekcje Wielkopostne

31.

31.03.2022

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych (zdawanych w styczniu)

32.

14.04-19.04. 2022

 

Wiosenna przerwa świąteczna

33.

15.04.2022

 

Wystawienie ocen rocznych klasie maturalnej

34.

15.04.2022

 16.30

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy maturalnej

35.

21.04.2022

16.00

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja  (klasa maturalna)

36.

25.04- 20.05.2022

 

Praktyka zawodowa klasa III TB

37.

29.04.2022

12.00

Uroczyste zakończenie  szkoły – klasa maturalna IV TL i LO DD

38.

18.04.2022

 

Poinformowanie uczniów klasy III TA o przewidywanych ocenach rocznych- wpis do dziennika – OCENY NIEDOSTATECZNE

39.

4.05- 20.05.2022

 

Matury ( pisemne i ustne)

40.

02-06.05.2022

 

Matury – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

9.05.2022

 

Proponowane oceny końcoworoczne kl. III TA

41.

16.05.2022

 

Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną

42.

20.05.2022

 

Wystawienie ocen rocznych uczniom klasy III TA

 

 

 

 

44.

19.05.2022

16.30

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I- III technikum i  I-III szkoły branżowej I stopnia  - powiadomienie rodziców o przewidywanych  ocenach niedostatecznych

45.

23.05- 17.06.2022

 

Praktyka zawodowa uczniów klasy III TA

 

6.06.2022

 

Proponowane oceny końcoworoczne

46.

16.06.2022

 

Boże Ciało

47.

17.06.2022

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

48.

17.06.2022

 

Wystawienie ocen rocznych

49.

20.06.2022

15.00

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

53.

24.06.2022

9.00

Zakończenie zajęć dydaktycznych

54.

26.06- 31.08.2021

 

Ferie letnie

55.

29.06.2022

9.00

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2021/2022