Chcąc tradycji internackiej uczynić zadość zaprosiliśmy nowych mieszkańców do wspólnej zabawy  przygotowanej i prowadzonej przez Zuzannę Manikowską i Klaudię Kuźniak. Honory króla i królowej  pełnili: Ala Bączkowska i Hubert Urbanowicz.

 

Nasi nowi mieszkańcy z klasy I: Klaudia Pozorska, Weronika Szpot, Agata Manikowska, Aleksander Holec, Jakub Król i Szymon Wawrzyn oraz z klasy II- Karol Szczepaniak, musieli wykazać się znajomością życia w internacie oraz sprytem przy wykonywaniu różnych zadań Walczyli więc m.in. z ubijaniem piany na czas, czy też jedzeniem jabłka zawieszonego na sznurku. Okazało się że lepiej radzą sobie ze znajomością współmieszkańców niż imion wychowawców. Na zakończenie złożyli ślubowanie, zostali pasowani na mieszkańca oraz otrzymali internackie akty chrztu i słodkie upominki. Najważniejsze, że było wesoło.