W tajnym głosowaniu dokonaliśmy wyboru samorządu internatu. Zgodnie z wolą mieszkańców samorząd tworzą:   
Zuzanna Manikowska- przewodnicząca
Klaudia Kuźniak - zastępca
Aleksandra Bączkowska 
Hubert Urbanowicz
Życzymy im owocnej pracy i dużo wytrwałości w pokonywaniu naszego " a mi się nie chce"...