Rozpoczęliśmy kolejny rok pobytu w internacie.Do grona naszych mieszkańców dołączyło pięciu nowych uczniów z klasy pierwszej. Dzięki temu płeć męska zwiększyła swoją liczebność. A wiadomo za mundurem panny sznurem.Do grona wychowawców sprawujących opiekę dołączyło dwóch nowych nauczycieli. Niestety całkowicie pracy dydaktycznej w naszej szkole musiała poświęcić się pani E. Beczyńska i nie spotykamy się już w internacie.
I kto nas będzie teraz zarażał swoją pasją pieczenia i gotowania?
Miejmy nadzieję , że będzie to kolejny fajny rok.