W internacie mieszka młodzież ucząca się w Technikum: w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej  przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie. Od tego roku w internacie przebywają również uczniowie przyjeżdżający na kursy zawodowe.