W internacie mieszka młodzież ucząca się w Technikum: w zawodzie technik logistyk, Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I-go Stopnia przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie.