Młodzież mieszkająca w internacie ma zapewnioną całodobową opiekę pedagogiczną.

Kadrę pedagogiczną stanowią:

wychowawcy:

  • Danuta Kłosowska,
  • Małgorzata Kłosowska,
  • Izabela Trocha,
  • Sylwia Bałuk,
  • Aneta Szudy,
  • Małgorzata Tubiszewska.

Pracownicy administracji i obsługi: 

  • Magdalena Zakrzewska - intendent, magazynier
  • Hanna Cyganek - kucharka
  • Anna Kotyńska - sprzątaczka