Młodzież mieszkająca w internacie ma zapewnioną całodobową opieką pedagogiczną.

Kadrę pedagogiczną stanowi:

kierownik internatu:

  • Urszula Krzemińska

wychowawcy:

  • Danuta Kłosowska,
  • Elżbieta Beczyńska

Pracownicy administracji i obsługi: 

  • Magdalena Zakrzewska - intendent, magazynier
  • Hanna Cyganek - kucharka
  • Mieczysława Gałgańska - sprzątaczka