Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

Kryteria rekrutacyjne określone przez organ prowadzący, odpowiadająca im liczba punktów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

 

 

l.p.

 

 

kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

 

Wartość kryterium

 (w punktach)

1.

kandydat uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez powiat nakielski

 zaświadczenie ze szkoły

 10

2.

odległość  internatu od miejsca zamieszkania

1)      powyżej  50km;

2)      poniżej 50 km – brak bezpośredniego połączenia autobusowego lub kolejowego;

3)      poniżej 50 km – bezpośrednie połączenie autobusowe lub kolejowe

 

 

oświadczenie kandydata / rodziców

 

10

10

 

5

Ustawowe kryteria rekrutacyjne i odpowiadająca im liczba punktów 

1. Kandydaci niepełnoletni:

l.p.

kryterium

wartość kryterium

 (w punktach)

1.

wielodzietność rodziny kandydata

10

2.

niepełnosprawność kandydata

10

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

10

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

10

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

10

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

10

 

2 Kandydaci pełnoletni:

l.p.

kryterium

wartość kryterium

 (w punktach)

1.

wielodzietność rodziny kandydata

10

2.

niepełnosprawność  kandydata

10

3.

niepełnosprawność  dziecka  kandydata

10

4.

niepełnosprawność  innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

10

5.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr V/59/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu I liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią oraz Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski.