Obowiązki dyżurnych w internacie

Obowiązki dyżurnego głównego

 1. Sprawdzanie obecności na nauce własnej.
 2. Spisywanie pobudek.
 3. Obejście z zewnątrz internatu w czasie przerwy w nauce własnej w celu usuniêcia śmieci (butelki, puszki, papiery itp.).
 4. Zwoływanie zebrań poniedziałkowych.
 5. Przy okazji imprez, uroczystości dopilnowanie w ich uczestnictwie wszystkich mieszkańców.
 6. Zgłaszanie wychowawcy wszelkich usterek.

Obowiązki osoby pełniącej dyżur w kuchence

 1. Znoszenie umytych naczyń do stołówki.
 2. Mycie zlewu.
 3. Codzienne wynoszenie śmieci oraz wymiana worka.
 4. Mycie kosza na śmieci pod koniec tygodnia.
 5. W miarê potrzeb zamiatanie i mycie podłogi.
 6. Zgłaszanie wychowawcy wszelkich usterek.

Obowiązki osoby pełniącej dyżur w łazience

 1. Mycie umywalek.
 2. Usuwanie odpadów (puste butelki, opakowanie od kosmetyków itp.)
 3. Zamiatanie i mycie podłogi w całej łazience oraz w ubikacjach.
 4. Usuwanie wszelkich nieczystości (np. niedopałki papierosów).
 5. Zgłaszanie wychowawcy wszelkich usterek.