§7 Dokumentacja pracy internatu:


1.     Regulamin wewnętrzny internatu jako załącznik do statutu szkoły.
2.     Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej internatu.
3.     Miesięczny plan pracy wychowawczej.
4.     Dziennik zajęć wychowawczych
5.     Książka ewidencyjna wychowanków i innych mieszkańców internatu.
6.     Książka wyjść i wyjazdów z internatu.
7.     Książka protokołów nauczycieli wychowawców internatu.