§5 Rozkład dnia.

1.     Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
2.     Szczegółowy rozkład dnia zamieszczony jest w dzienniku zajęć wychowawczych oraz na tablicy ogłoszeń .
3.     Nauka własna odbywa się w stałym czasie określonym rozkładem dnia.
4.     Rozkład dnia w dniu nauki w szkole:
700     -   745          pobudka, wietrzenie sal i pościeli, toaleta poranna, porządkowanie sypialń, wykonywanie dyżurów,  śniadanie,
745     -   755           wyjście do szkoły,
800     -   1430         lekcje w szkole, zajęcia praktyczne,
1430   -   1530         obiad,
1530   -   1615          czas wolny niezorganizowany,
1615   -   1630         przygotowania do nauki własnej,
1630   -   1715         nauka własna,
1715   -   1730         przerwa w nauce, relaks,
1730   -   1900         ciąg dalszy nauki własnej,
1900  -    1930          kolacja,
1930   -   2100         czas wolny zorganizowany,
2100   -   2200         toaleta wieczorna i wykonywanie dyżurów porządkowych, przygotowanie do snu,
2200   -   700           cisza nocna.