§1 Postanowienia ogólne.

1.     Internat jest placówką dla uczniów odbywających naukę poza miejscem zamieszkania, przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, w uzasadnionych przypadkach mogą z niego korzystać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie lub innych szkół.


2.     Internat wynajmuje również pokoje mieszkalne na odrębnych zasadach płatniczych
3.     Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły.
4.     Internatem kieruje kierownik internatu.