Wskazówki na etap praktyczny - klasa IV

Witajcie !

Poniżej przedstawię wskazówki na etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik ekonomista .

 

 

O czym należy pamiętać ?

 

1. Pamiętajcie żeby wprowadzić numer PESEL pod pełną lub skróconą nazwą Przedsiębiorstwa .

2. Dokładnie czytajcie polecenia i analizujcie załącznik .

3. Z załączników musicie wywnioskować czy koszty są ewidencjonowane w zespole 4 , 5 czy w 4 i 5 . Skąd o tym się dowiemy ? Otóż wystarczy spojrzeć na plan kont. Jeżeli pojawiają się konta tylko zespołu 4 wówczas koszty są ewidencjonowane w "czwórce" , jeżeli tylko zespół 5 to w "piątce " . Z kolei jeżeli występuje zarówno zespół 4 i 5 wówczas w założeniach piszemy , że koszty są ewidencjonowane w zespole 4 i 5 .

 

4. Z załączonych faktur musicie odczytać dane kontrahentów , numery bankowe , osobę upoważnioną do wystawiania , odbioru dokumentów .

 

5. Prace najlepiej rozpocząć od SUBIEKTA !  Pamiętajcie żeby wprowadzić cenę kartotekową dla dokumentów : Faktura VAT zakupu , Przychód wewnętrzny oraz Przyjęcie zewnętrzne .

 

6. Wprowadzając towary musicie skalkulować cenę ! Jeżeli marża jest liczona od ceny zakupu wówczas wpisujecie "procenty" w okienko "narzut" , z kolei jeżeli marża jest liczona od ceny sprzedaży - okienko "marża" .

 

7. Pamiętajcie o sporządzeniu dokumentu PW !! Jeżeli tego nie zrobicie w magazynie będą stany zerowe !

 

8. Dokumentu PW dotyczącego wprowadzenia stanów początkowych w magazynie  nie księgujemy w REWIZORZE !!!

 

Jeżeli pojawi się operacja typu " Przekazano z produkcji do magazynu .... " to wówczas wystawiamy Pw w SUBIEKCIE i KSIĘGUJEMY !!! Dt "Wyroby gotowe" Ct " Koszty działalności podstawowej " ( w zależności od polecenia ) .

 

9. Dowodem , na podstawie którego księgujemy operacje bankowe jest TYLKO I WYŁĄCZNIE WYCIĄG BANKOWY !!! Polecenie przelewu nie jest dokumentem , na podstawie którego księgujemy operacje księgowe !!!

 

10. Sporządzona analiza musi zawierać INTERPRETACJE oraz ANALIZĘ I OCENĘ !!

 

11. Pamiętajcie o terminie płatności i opcji "kredyt kupiecki " .

 

12. W momencie sporządzania tabeli dekretacyjnej postarajcie się liczyć wszystko sami , a dopiero później porównujcie otrzymane wartości z dokumentami z SUBIEKTA. Jeżeli wprowadziliście wszystko zgodnie z założeniami do programu to dokumenty są na 100 % dobrze zrobione .

 

13. Na 1 stronie "Zeszytu egzaminacyjnego"  macie ściągę , która podpowiada jakie dokumenty należy wydrukować . Powiem tak , lepiej wydrukować więcej niż mniej ;) Punktów ujemnych nie dostaniecie .

 

14. Pamiętajcie o podłączeniu kartotek dostawców , odbiorców , środków trwałych , pracowników ( w zależności od polecenia ) .

 

15. PAMIĘTAJCIE , że prowizja za przelew to "USŁUGA OBCA" :)