Informacja dla członków Zespołów Nadzorujacych Część Praktyczna - Egzamin Potwierdzajacy Kwalifikacje w zawodzie.

Klasa II technik ekonomista, kwalifikacja A.35. planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Procedury_i_za%C5%82%C4%85czniki/2014_01_03_Procedury_nowa_formula_egzaminu_od_2014.pdf

 

Powyższy link przedstawia procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie.