http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy/Informacje_i_komunikaty/2014/2014_04_24_Komunikat_CKE.pdf

Pod podanym adresem znajduje się wykaz materiałów i przyborów dozwolonych na części praktycznej egzaminu zawodowego dla technika ekonomisty i technika ochrony środowiska w roku szkolnym 2013/2014