Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

1

A.18

ZSP Szubin

18.06.2019

10.00

21

2

M.18

ZSP Szubin

18.06.2019

10.00

21

3

T.06

ZSP Szubin

18.06.2019

10.00

21

4

AU.22

ZSP Szubin

18.06.2019

10.00

25

5

AU.22

ZSP Szubin

18.06.2019

10.00

22

6

A.32

ZSP Szubin

18.06.2019

14.00

25

7

A.31

ZSP Szubin

18.06.2019

12.00

25

 

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej  egzaminu

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

1

A.31

ZSP Szubin

17.06.2019

9.00

1, 24

3

AU.22

ZSP Szubin

17.06.2019

9.00

25, 22

5

A.32

ZSP Szubin

17.06.2019

13.00

25, 24

7

A.30

ZSP Szubin

17.06.2019

16.00

25

8

A.18

ZSP Szubin

24.06.2019

8.00

25

9

A.18

ZSP Szubin

24.06.2019

12.00

25

10

A.18

ZSP Szubin

24.06.2019

16.00

25

11

A.18

ZSP Szubin

25.06.2019

8.00

25

12

A.18

ZSP Szubin

25.06.2019

12.00

25

13

T.06

ZSP Lubaszcz

24.06.2019

8.00 i 12.00

ZSP Lubaszcz