Na poczatek  odsyłamy uczników klasy II technikum, (zawód technik logistyk 333107) do informatora o egzaminie potwierdzajacym kwalifikacje w zawodzie. Na stronach 19-27 w/w informatora (Moduł 3; strony 1-9) znajduja się przykładowe zadania do egzaminu z kwalifikacji A.30.

Informator do pobrania ze strony szkoły zakładka egzamin (prosimy nie wybierać zawodu tylko kliknąć w zakładką egzamin).

Zapraszam logistyków do zapoznania się z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi jako powtórkę przed egzaminem z kwalifikacji A.30

Czytaj więcej: 2018-01-05 Strefa dla logistyka A.30

W toku nauki, w zawodzie technik logistyk uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

 

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

SYLWETKA ABSOLWENTÓW LOGISTYKA WOJSKOWA – specjalność ta skierowana jest do uczniów, którzy chcą związać swoją dalszą przyszłość z zawodem żołnierza w Wojsku Polskim.

Przedmiot edukacja wojskowa będzie nauczany w oparciu o autorski program szkoły zaopiniowany przez Jednostkę Wojskową. Przedmiotu uczył będzie doświadczony wojskowy. W ramach programu realizowane będą następujące zagadnienia:

* kształcenie obywatelskie,

* regulaminy wojskowe,

* taktyka,

* szkolenie strzeleckie,

* szkolenie chemiczne,

* szkolenie inżynieryjno-saperskie,

* łączność,

* terenoznawstwo,

* szkolenie sanitarne,

* powszechna obrona przeciwlotnicza.

Edukacja wojskowa umożliwia uczniom zdobycie wielu umiejętności polegających na:

-opanowaniu wiedzy z zakresu obronności państwa,
-poczucia bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze zagrożeń czasu pokoju i wojny,
-kształtowaniu postaw patriotycznych,
-znajomości podstawowych praw i obowiązków żołnierza,
-poznaniu zasad pełnienia służby wojskowej,
-prowadzenia ognia z broni strzeleckiej i sportowej.
Młodzież, która w przyszłości chce związać swe losy z pracą w służbach mundurowych uczymy:
-obowiązkowości i odpowiedzialności,
-dbałości o powierzone mienie,
-szacunku dla munduru i spełniania z wynikających z tego tytułu obowiązków,
-umiejętności pracy w grupie,
-działania i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach.
Uczniów obowiązuje umundurowanie wojskowe.
Edukacja wojskowa młodzieży jest pierwszym krokiem na drodze powszechnego przygotowania społeczeństwa do obrony kraju. Zajęcia edukacyjne realizowane są w wymiarze 7 godzin lekcyjnych.

W czasie zajęć młodzież uczy się między innymi:
- podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki,
- posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami,
- wykonania stanowiska ogniowego do strzelania (posiadamy nowoczesną strzelnicę do strzelania z broni pneumatycznej),
- orientacji w terenie przy pomocy mapy i bez mapy,
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

DALSZA ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

 

1. SZKOŁA PODOFICERSKA

Oto jedna z dwóch dróg jakie kandydat do zawodowej służby wojskowej może obrać.

Kryteria rekrutacji:

* rozmowa kwalifikacyjna, na której uczeń naszej szkoły będzie mógł zaprezentować swoją wiedzę zdobyta na przedmiocie edukacja wojskowa;

* test sprawności fizycznej, na którym przydadzą się umiejętności wyćwiczone na przedmiocie sztuki walki;

* test z języka angielskiego (kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny z języka angielskiego są zwolnieni z testu) - klasa o profilu wojskowym realizuje program rozszerzony z języka angielskiego oraz w drugiej klasie język angielski w wojsku, dzięki dużej ilości godzin z tego przedmiotu mamy nadzieję przygotować uczniów do rozszerzonej matury.

Podoficerowi zawodowi kształcą się w szkołach podoficerskich: Wojsk Lądowych (w Poznaniu, Toruniu, Zegrzu i we Wrocławiu), Sił Powietrznych (w Koszalinie i Dęblinie), Marynarki Wojennej (w Ustce) i Służb Medycznych (w Łodzi). Szkolenie kandydata trwa od trzech do jedenastu miesięcy - w zależności od statusu kandydata (osoba cywilna 11 miesięcy).

2. STUDIA WOJSKOWE

Kryteria rekrutacji:

* wyniki ze świadectwa maturalnego z przedmiotów: matematyka, fizyka lub chemia, język angielski,

* test z wychowania fizycznego.

Rozszerzony program z tych przedmiotów gruntownie przygotuje młodzież do egzaminu maturalnego i ułatwi przyjęcie na studia wojskowe.

Uczelnie wojskowe: trzy akademie wojskowo-cywilne (Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej), dwie wyższe szkoły oficerskie (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Wrocław, WSO Sił Powietrznych Dęblin).