INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE DO 30.000 EURO, „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w 2018r”

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na zadanie  j/w , w dniu  28 grudnia 2017r  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Komisja przeanalizowała ofertę:

  1. Firma Handlowo – Usługowa Jan Szparag, ul. Gen. J. Dąbrowskiego, 89-200 Szubin – oferta na artykuły spożywcze suche, przetwory owocowo – warzywne i nabiał,

 wartość brutto – 13.467,40 zł

 

Dokonano wyboru oferty na podstawie kryterium najniższej ceny, na dostawę:

- artykuły spożywcze suche, przetwory owocowo – warzywne i nabiał– oferent z poz. 1  - wartość – 13.467,40  zł