Podczas logowania do Domeny pojawia się plik desktop.ini

https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/330132#bookmark-fixedalways