Arkusz organizacyjny firmy Vulcan <= sprawdź aktualizacje

8635

 

Otwieramy Arkusz organizacyjny Optivum 

górna zakładka arkusz|Narzędzia|Export do SIO

wybieramy termin sprawozdania i exportujemy

plik *.XVSIO zapisuje się w folderze Pobrane pod nazwa:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie (n).xvsio

plik kopiujemy w celu przeniesienia na komputer z SIO

 

Uruchamiamy SIO i otwieramy plik na podany okres

zapisujemy go jako rozkodowany

 

Uruchamiamy Integrator SIO Optivum 

Otwieramy plik SIO Optivum (rozkodowany)

Wybieramy plik do Importu (to ten wyeksportowany w arkuszu Organizacyjnym)

wybierany tabele do eksportu (na 30 wrzesień zaznaczamy same obowiazki)

Potwierdzamy kontynuacje importu danych z tego pliku

Przyporzadkuowujemy dane z arkusza do pozycji w SIO

Wybieramy tabele do importu

Zapisujemy uzupełniony plik SIO (zalecam dopisanie do nazwy pliku np literę u)

 

Otwieramy SIO i plik właściwy i importujemy do niego tabele z pliku (rozkodowany) który powstał w wyniku importu danych z SIO

Po eksporcie danych z Arkusza Organizacyjnego (30 wrzesień) nie przegrywały się kwalifikacje i płace tabela N2 przegrywały się obowiazki (zerowały się kwalifikacje i płace)