Czyszczenie kolejki wydruku (kiedy widnieja w menadżerze wydruku dokumenty które blokuja kolejkę wydruku)

instrukcja

lub uruchomić jako administrator (dostępna pod prawym przyciskiem myszy) plik *.bat o treści:

@echo off
echo Czyszczenie bufora wydruku
net stop spooler
echo Trwa usuwanie dokumentow w kolejce drukowania
del /q /f /s "%systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*.*"
net start spooler
echo Pomyslnie wykonano wszystkie czynnosci
pause

wkleić do notatnika zapisać jako plik z rozszerzeniem bat