Dokumenty ZSP Szubin


Statut szkoły

Statut szkoły branżowej 1 stopnia

Wizja szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Procedury postępowania nauczycieli

Załączniki do Statutu:

 1. Zakres obowiązków  kierownika praktycznej nauki zawodu i kierownika internatu
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej
 3. Regulamin Rady Rodziców
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 5. Regulamin praktyk zawodowych dla uczniów techników
 6. Regulamin praktycznej nazwy zawodu dla ZSZ
 7. Regulamin biblioteki szkolnej
 8. Szkolny program profilaktyki
 9. Program wychowawczy szkoły
 10. Regulamin internatu
 11. Wymagania dotyczące stroju szkolnego
 12. Wewnątrzszkolny system oceniania
 13. Regulamin wycieczek
 14. Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 15. Program Edukacji wojskowej