Regulamin Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

Na podstawie artykułu 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz § 14 ust. 3 Statutu  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 28.09.2007 niniejszy regulamin.